Privacyverklaring

In deze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid InTujewelry.nl

Via onze websites bieden wij producten aan en verkopen we deze. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

We vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen in de privacywetgeving. Dat betekent ondermeer dat we:

-Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring;
-Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
-Je gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer we daar wettelijk toe verplicht zijn;
-Wanneer we je gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
-Passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
-Je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch:  0655801108 (maandag tot en met vrijdag 09.00 tot 17.00 uur)
email:             info@intujewelry.nl
online:            via het contactformulier op onze website
Post:               InTu, Meredith Willsonstraat 79, 3543DM Utrecht

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

-Voor- en achternaam
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-Emailadres
-IP adres
-Accountgegevens
-IBAN
-Informatie die je zelf invult in een open veld zoals een bericht in een contactformulier
-Aankopen en retouren
– Shopping bag inhoud
– Nieuwsbrief
– Prijsvragen

Doeleinden
We verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:
-Om je de mogelijkheid te bieden items te bestellen op onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.
-Om je bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop ervan.
-Om met je te communiceren door middel van email en / of telefoon en / of post.
-Om je gepersonaliseerde wekelijkse nieuwsbrieven te versturen op basis van je interesses
-Om je gegevens te verwerken voor deelname aan acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt of onze dienstverlening te kunnen verbeteren
-Om je vragen te beantwoorden of een issue te behandelen via social media, email, per post of telefoon.
-Om onze website en dienstverlening te verbeteren.

Verstrekking aan derden
InTu jewelry respecteert de vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen. Wij maken jouw persoonlijke gegevens uitsluitend openbaar aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling of aanvraag, of wanneer we worden verplicht om de informatie beschikbaar te stellen aan een bevoegde rechtbank of autoriteit. Wij delen je gegevens uitsluitend met bedrijven als dat echt nodig is voor het leveren van jouw bestelling en alleen die gegevens die echt nodig zijn. Je gegevens kunnen worden gedeeld met de volgende bedrijven:

–       Betaaldiensten zoals Mollie of uw creditcardmaatschappij.

–       Verzenddiensten zoals PostNL

–       De software van deze website, WordPress

Financiële gegevens (zoals creditcardnummers of pincodes) worden nooit opgeslagen bij InTu jewelry. Bij iDeal-betalingen, ontvangen we je bankrekeningnummer. Dit gebruiken we alleen bij terugbetalingen als je het artikel hebt teruggestuurd.

Wanneer wij gegevens aan een derde verstrekken zorgen we er door middel van een overeenkomst voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen we hierin overeen dat je gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn en niet meer hoeven te worden bewaard.

Verder zullen we de door je verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. (Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een Nederlandse, Belgische en Duitse belasting-, politie-, of opsporingsdienst in het kader van onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens te overhandigen en / of inzage te verstrekken.)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Om onze website goed te laten werken maken wij gebruik van cookies. Iedere gebruiker van onze website heeft de keuze om de cookies te accepteren.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je computer, smartphone of tablet. Cookies zijn er in diverse soorten en daarmee ook met verschillende functies.
We maken gebruik van de volgende soorten cookies:

Functionele cookies:
We gebruiken functionele cookies om onze website correct en gebruiksvriendelijk te laten werken. Hierdoor herkent onze website je en hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw in te loggen.

Tracking cookies:
We gebruiken tracking cookies om informatie te verzamelen over je surfgedrag op onze website.  Uit deze cookies kunnen wij informatie verzamelen voor het verbeteren van het gebruiksgemak van onze site.

Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt om vast te stellen hoe onze site wordt gebruikt. Deze cookies bevatten ook cookies die door derde partijen worden gebruikt zoals Google Analytics. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook zijn de laatste 4 cijfers van je IP-adres gemaskeerd, hebben we ‘gegevens delen’ uitgezet en we maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Social Media cookies
We gebruiken social media cookies om inhoud van onze site te kunnen delen via social media. Social media buttons voor sociale media sites van derden worden gebruikt om onze gebruikers in staat te stellen webpagina’s te delen of te bookmarken. We kunnen niet voorkomen dat deze sites informatie over jou verzamelt. Om te begrijpen hoe sociale media sites van derden informatie over je activiteiten op onze website en internet gebruiken, verwijzen we je naar de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van desbetreffende partijen.

Kan ik wel bij jullie shoppen als ik niet wil dat er cookies worden geplaatst?
We vinden het belangrijk om je een fijne shopervaring te laten beleven op onze website en daarvoor zijn cookies nodig. Als je binnenkomt op onze site krijg je daarom direct de melding dat wij gebruik maken van cookies en dat je daarmee akkoord gaat als je na deze melding verder gebruik maakt van onze site. Het is niet mogelijk om het gebruik van cookies uit te zetten via onze website.

Het is wel mogelijk om je in browser het gebruik van cookies te blokkeren. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar je kan cookies wel of niet accepteren via de besturingselementen van je browser, deze kun je vinden in de ‘voorkeuren’ van je browser. Voor meer informatie over hoe je je browser instellingen kunt aanpassen of hoe je cookies kunt blokkeren, beheren of filteren, vind je bij ‘help’ in je browser of via websites als: www.allaboutcookies.org.

Als je onze website gebruikt zonder je af te melden, betekent dit dat je de gegevensverzameling begrijpt en ermee akkoord gaat om advertenties aan jou te kunnen aanbieden.

Beveiliging en bewaring
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen,waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en een sterk wachtwoordbeleid, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat we de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde diensten te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn persoonsgegevens die we langer moeten bewaren op grond van wettelijke voorschriften.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent mag je uitsluitend onder toezicht van je ouders of wettelijk vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie.  Het is aan te raden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van  wijzigingen op de hoogte bent. Door na wijzigingen gebruik te maken van intujewelry.nl ga je akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring.

Je gegevens gebruiken we nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Inzage in en wijzigen van persoonsgegevens
Om je persoonsgegevens in te zien en te wijzingen kun je contact opnemen met onze klantenservice via de volgende kanalen:

Telefonisch:  0655801108 (maandag tot en met vrijdag 09.00 tot 17.00 uur)

email:          info@intujewelry.nl
online:         via het contactformulier op onze website
Post:            InTu, Meredith Willsonstraat 79, 3543DM Utrecht

Om misbruik te voorkomen vragen wij je bij je verzoek tot inzage om identificatie door het  meesturen respectievelijk verstrekken van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Vergeet niet om op de kopie je BSN en pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens
We helpen je graag als je een vraag hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Website: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.