Algemene informatie

Wij hebben de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling van onze producten en  productinformatie. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Daarom wordt altijd aangeraden onafhankelijke informatie in te winnen of nader onderzoek te verrichten naar de eigenschappen, werking, kenmerken, etc., van de gepresenteerde producten.

Informatie op de website

De informatie op deze website wordt regelmatig gecontroleerd. Toch kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt,  hetzij door de invoer van gegevens, hetzij door technische oorzaken. Hiervoor kan InTu als eigenaar van de website www.intujewelry.nl, niet aansprakelijk worden gesteld. Wij zullen eventuele onvolkomenheden na constatering zo spoedig mogelijk herstellen, zonder enige aansprakelijkheid te accepteren.

De informatie op de website is niet bedoeld als persoonlijk advies en vervangt in geen geval een medisch consult. Onze producten zijn niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van enige ziekte. De resultaten zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de drager.

Beweringen en meningen

Alle beweringen en meningen, geuit in de artikelen, dossiers, recensies en overige mededelingen, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of internet provider.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze site, inclusief, maar niet gelimiteerd tot de namen, tekst, afbeeldingen en codering is copyright en eigendom van InTu jewelry. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar worden gemaakt in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, prints, kopieën of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InTu jewelry.

De afbeeldingen, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. InTu jewelry is een geregistreerd merk. Ook de handgemaakte items zijn door InTu ontworpen en gemaakt.

Veiligheid

Omdat er kleine onderdelen worden gebruikt zijn InTu jewelry producten niet geschikt voor kleine kinderen. InTu jewelry is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken die kunnen gebeuren tijdens het gebruik of het dragen van haar producten

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van InTu jewelry vind je hier.

InTu  behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigingen op deze website, waaronder ook wordt verstaan in de algemene voorwaarden, door te voeren.

© 2012-2021 InTu jewelry – all rights reserved